Gå till innehåll

Allmänna villkor för onlineköp

Allmänna villkor för onlineköp (Läs försäljningsvillkor på engelska)

Villkoren i detta dokument (Allmänna villkor för onlineköp) (”Villkoren”) är tillämpliga på alla köp från https://www.lowrance.com/. Vänligen läs noga igenom innan beställning av Produkter från denna webbsidan. Villkoren kan ändras från tid till annan av oss och ändringarna gäller från den tidpunkt Villkoren publiceras – ändringar i Villkoren gäller dock inte beställningar som vi redan har godkänt.

  1. INTRODUKTION

1.1                Lowrance är ett varumärke som är registrerat, ägt och drivs av Navico Logistics Europe B.V.(“Navico”). Navico är registrerat i Nederländerna med org. nr. 24404345 med momsregistreringsnummer NL817212176B01 och har sitt säte i Donker Duyvesweg 56, Dordrecht 3316BM Nederländerna. (“Lowrance”, ”oss”, “vi”, eller “vår” utefter sammanhanget). För momskrav på köp av oss är vårt momsnummer SE502083892501.

1.2                Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för ditt användande av https://www.lowrance.com/ (”Webbsidan”) och din relation med Navico och gäller för köp från https://www.lowrance.com/ i Sverige. Genom att skapa ett konto eller beställa Produkter från Webbsidan godkänner du att avtal ingås under dessa Villkor. Om du inte godkänner Villkoren, vänligen skapa inte ett konto, beställ inga Produkter och använd inte Webbsidan.

1.3                Köparen (”du”) avser den privatperson som köper Produkter på Webbsidan i egenskap av konsument och inte i egenskap av näringsidkare.

1.4                Produkterna” avser den vara som är specificerad i den relevanta delen av försäljnings-/orderformuläret och är ett centralt villkor i avtalet mellan dig och oss att alla tillkommande varor är tillägg till ett sådant avtal såvida det inte är särskilt specificerat i faktura eller orderbekräftelse.

1.5                Priset” avser det belopp som ska betalas till oss för Produkterna inklusive moms samt det belopp som betalas till den leverantör som står för leveransen om inget annat anges. Notera att de angivna priserna i broschyrer kan variera på grund av valutaförändringar (uppåt eller nedåt) och att gällande priser anges vid beställning. Beställningar via internet är godkända av oss först vid skriftlig bekräftelse via e-post från oss till dig.

1.6                Vi förbehåller oss rätten att justera skriv- eller tekniska fel samt att ändra dessa Villkor utan förvarning. Vidare så ska du försäkra dig om att alla detaljer i beställning är korrekta, och vi tar inget ansvar för felaktigheter i någon beställning.

1.7                Alla Produkter är till salu i mån av tillgänglighet och i det skick som de beskrivs (vissa kan skilja sig något från deras bild). Vi beklagar att det ibland kanske inte är möjligt att slutföra en beställning om Produkterna är slut i lager eller om de återkallats av någon anledning. Om det av någon anledning uppstår problem informerar vi dig så snart vi kan och återbetalar fullt ut det belopp som du redan erlagt för de aktuella Produkterna.

1.8                Du kan inte beställa eller erhålla Produkter från denna webbsida om du (a) inte godkänner dessa Villkor (b) antingen (i) är under 18 år gammal, eller (ii) inte har uppnått en sådan legal ålder då du kan ingå bindande avtal med Navico och dess koncernbolag eller, (c) är förhindrad att komma åt eller använda denna webbsida eller innehållet på denna webbsida, Produkter eller tjänster på grund av tillämplig lag.

1.9                Din användning av Webbsidan är föremål för vår webbsidas Privacy Policy, Cookie Policy och Användarvillkor som finns tillgängliga på vår webbsida.

2.           AVTALET

2.1         Efter att du har gjort din beställning kommer du att få ett bekräftelsemeddelande från oss som bekräftar vårt mottagande av din beställning tillsammans med ett generiskt ordernummer. Vänligen notera att detta inte innebär att din beställning har godkänts. Din beställning utgör ett erbjudande till oss om att köpa Produkter. Alla beställningar är föremål för vårt godkännande, och vi ger vårt godkännande genom att skicka ett e-postmeddelande som bekräftar alla uppgifter i beställningen och anger förväntade avsändnings- och leveransdatum för Produkterna (”Orderbekräftelse”). Avtalen mellan dig och oss ingås först när vi skickar Orderbekräftelsen.

2.2         Genom att fylla i godkännande-rutan, slutföra alla nödvändiga steg och klicka på BUY/KÖP-knappen på bekräftelse/köp-sidan accepterar du dessa Villkor. Vänligen kontrollera att informationen i din beställning är korrekt innan du klickar på BUY/KÖP-knappen. Vårt godkännande av din beställning sker när vi skickar Orderbekräftelsen, och det är vid detta tillfälle som ett avtal ingås mellan oss.

2.3         Du ansvarar för att din beställning är korrekt. Vi förser dig med Produkter i enlighet med det antal och de specifikationer som framgår av din beställning, i mån av tillgänglighet. Ditt konto kan debiteras innan avtal har ingåtts, men om beställningen i sådant fall avslås kommer genast full återbetalning ske till samma konto. Vänligen notera att vi visserligen gör återbetalningen genast men beroende på din valda betalningsmetod så kan det ta 5-7 arbetsdagar innan pengarna har återbetalats till ditt konto.

2.4         Om du märker något fel eller felaktig information efter att du gjort en beställning, vänligen kontakta oss på orders.b2c.emea@navico.com utan dröjsmål för att justera felaktigheterna. Vi levererar till den leveransadress som du har uppgett, därför är det viktigt att du kontrollerar så att uppgifterna stämmer.

2.5         Äganderätten övergår till dig när vi har erhållit full betalning, men vi har fortsatt ansvar för Produkterna tills Produkterna har levererats till den adress som uppgetts som leveransadress, eller tills Produkterna har hämtats upp av dig eller på uppdrag av dig.

3.           AVBESTÄLLNINGAR OCH RETURER

3.1         Om du ångrar dig kan du avbryta din beställning eller del av den när som helst innan Produkterna har levererats till dig, eller inom 14 dagar från att du mottagit Produkterna (”Ångerfristen”).

3.2         Om du avbryter din beställning innan Ångerfristen gått ut eller innan Produkterna har skickats till dig kommer det belopp som har debiterats dig från ditt betalkort återbetalas fullt ut till samma konto. Du kan avbeställa antingen genom att skicka ett e-postmeddelande till cancellations.b2c.emea@navico.com eller genom att kontakta oss genom vår ”kontakta oss”-sida.

3.3         Du måste returnera Produkterna till oss om du avbryter din beställning efter det att Produkterna har skickats till dig eller inom Ångerfristen. Vi ordnar upphämtning vid en tidpunkt som passar dig och står för kostnaden, men om du vill ändra tiden eller missar upphämtningen två gånger står du kostanden för returen av Produkterna.

3.4         När du har returnerat Produkterna i enligheten med punkt 3.3 så återbetalar vi dig i enlighet med punkt 2.3 utan dröjsmål för alla betalningar som vi har erhållit från dig, inklusive leveranskostnad och i samma valuta som betalning gjordes i. Vi kommer göra återbetalningen med samma betalningsmetod som du använde vid den första transaktionen, såvida du inte uttryckligen gått med på annat så kommer inga avgifter tas ut för återbetalningen.

3.5         Om värdet på Produkterna har minskat till följd av din icke-nödvändiga hantering av Produkterna har vi enligt lag rätt att minska återbetalningen i motsvarande mån.

3.6         Om inte returnerade Produkter är felaktiga måste de returneras i ett säljbart skick. Alla Produkter måste hanteras varsamt fram tills du levererar dem till vår upphämtningstjänst eller då de skickas till oss med vanlig post. Vi har rätt att vägra ta emot en retur om Produkterna som returneras är i osäljbart skick.

4.           FELAKTIGA PRODUKTER

4.1         Om en vara du köper är skadad eller felaktig, om det är inom Ångerfristen och du inte vill avbryta beställningen, vänligen kontakta vår tekniska support genom orders.b2c.emea@navico.comför att diskutera så ska vi försöka lösa problemet så snabbt som möjligt. Vår tekniska support kommer arbeta med dig för att säkerställa att vi når en lösning som är i linje med dina konsumenträttigheter.

4.2         Om Produkterna är skadade, felaktiga eller saknas kan du begära (i) leverans av de saknade Produkterna (ii) reparation av de skadade eller felaktiga Produkterna eller (iii) omleverans, under förutsättning att det inte är oskäligt givet omständigheterna. Om vi inte kan ombesörja reparation eller omleverans eller om omleverans inte skäligen kan begäras av oss så har du rätt att häva avtalet, returnera de skadade eller felaktiga Produkterna och få en återbetalning, eller vara berättigad prisavdrag.

4.3         Vår policy kring felaktiga varor påverkar inte dina juridiska rättigheter. 

5.           AVBESTÄLLNING AV NAVICO

5.1                Vi förbehåller oss rätten att avbryta eller avvisa din beställning i händelse av följande:

 

  1. Produkten är inte tillgänglig eller slut i lager vid tidpunkten för vårt godkännande av din beställning;
  2. Vi kan inte godkänna din betalning;
  3. Du uppfyller inte kraven för köp;
  4. Prisuppgift eller beskrivning av produkten är felaktig, eller så har skrivfel uppkommit;
  5. Leverantören som ombesörjer leveranser av Produkterna levererar inte till ditt område; eller
  6. Vi har anledning att misstänka att det finns en risk för bedräglig transaktion.

 

5.2         I det fall vi avbryter ditt avtal kommer vi att meddela dig via e-post och vi återbetalar det belopp som debiterats av oss (avseende Produkter som tillhandahållits av oss och leverans som utförts av leverantören (förutom om belopp hänförligt till leverans har återbetalats direkt av leverantören)) från ditt betalkort så snart som möjligt men i vilket fall inom 14 dagar från tidpunkten för avbeställning. Vi är inte skyldiga att utge ytterligare ersättning för besväret.

6.           GARANTIER

6.1         Navico garanterar att Produkterna stämmer överens med produktbeskrivningarna på Webbsidan och att Produkterna är av tillfredsställande kvalitet, inte är behäftade med material- och tillverkningsfel och passar för det avsedda syftet.

6.2         Utöver den lagstadgade garantin är följande begränsade garanti tillämplig. Denna begränsade garanti omfattar endast den ursprungliga köparen av Produkter från Webbplatsen. Det omfattar inte någon efterföljande eller annan ägare eller mottagare av produkten eller någon annan mottagare eller nyttjare av tjänsten. Den begränsade garantin gäller under Garantitiden (se definition i punkt 6.4) för material- och tillverkningsfel i Produkter och tjänster köpta på Webbsidan.

6.3         Den begränsade garantin täcker inte skador orsakade av:

a)       transport;

b)       förvaring;

c)       olämplig användning;

d)       underlåtenhet att följa produktinstruktionerna eller utföra förebyggande underhåll;

e)       modifikationer;

f)        användning i kombination med produkter, material, processer, system eller annat som inte tillhandahålls eller godkänts skriftligen av oss;

g)       icke-auktoriserad reparation;

h)       förslitning på grund av normal användning; eller

i)         yttre orsaker som olyckor, skadegörelse eller andra handlingar eller händelser utom vår rimliga kontroll.

6.4         Den begränsade garantin gäller från inköpsdatumet och gäller i två (2) år (”Garantitiden”). Garantitiden förlängs inte om vi reparerar eller ersätter en garantiprodukt eller på nytt utför en tjänst som täcks av garantin. Vi kan efter eget godtycke ändra tillämpligheten av denna begränsade garanti, men sådana ändringar gäller inte retroaktivt.

6.5         Avseende defekta Produkter kan du under Garantitiden begära (i) leverans av saknade Produkter (ii) reparation av skadade eller felaktiga Produkter (eller defekt delar) eller (iii) omleverans av Produkterna (eller defekta delar) efter vårt godtycke och om det är möjligt givet omständigheterna. Vi står kostnaderna för att skicka reparerad produkt eller ersättningsprodukt. Om reparation eller omleverans inte är möjlig återbetalar vi inköpspriset för sådan produkt till dig.

6.6         För frågor gällande garanti, maila vår kundservice på https://www.lowrance.com/sv-se/help--support/garanti/.

7.           LEVERANS

7.1         För beställningar gjorda av kunder bosatta i Sverige erbjuder vi endast standardleverans eller expressleverans. Notera att vi kan ändra leveransavgifter efter eget godtycke från tid till annan.

7.2         I mån av tillgänglighet kommer vi att göra allt vi kan för att leverera de Produkter du har beställt så snart som möjligt efter att din beställning har godkänts av oss.

7.3         Vi kommer att vidta rimliga ansträngningar för att leverera Produkterna eller tjänsterna inom de tider som anges i orderbekräftelsemailet. Leveranstider och datum som anges är dock endast generella indikationer och vi kan inte hållas ansvariga för sen leverans av Produkter orsakade av omständigheter utanför vår rimliga kontroll.

7.4         Leveransavgifter framgår vid tidpunkten för beställning.

7.5         Leverans sker till den adress du uppgett i din beställning.

7.6         Typiskt sett kan du räkna med att leverans med bud anländer inom 7-10 arbetsdagar från att orderbekräftelse skickats och majoriteten av alla leveranser anländer inom denna tid, men ibland kan det ta längre tid. Om din beställning inte har anlänt inom denna period kommer vi inte anse att en leverans med bud potentiellt har kommit bort förrän då 10 arbetsdagar passerat från då vi skickade Produkterna. Om en vara är försenad agerar vi inte förrän 10 arbetsdagar har passerat. 

8.           ANSVAR

8.1         Om Produkter som vi levererar inte stämmer överens med vad du beställt eller är skadade eller defekta, vänligen kontakta vår kundtjänst så snart som möjligt på orders.b2c.emea@navico.com så vi kan hantera ärendet. Alla kundtjänstärenden hanteras från fall till fall.

8.2         Dessa Villkor utesluter eller begränsar inte vårt ansvar (om sådant finns) för:

         i.            Förluster orsakade av uppsåt eller grov vårdslöshet på Navicos sida;

        ii.            Fall då det skulle vara olagligt för Navico att utesluta eller begränsa sitt ansvar (särskilt avseende obligatoriska bestämmelser enligt tillämplig lag).

8.3    Navico ansvarar inte för (i) någon följdskada eller indirekt förlust och/eller (ii) förlust av vinster, intäkter, affärer, goodwill och/eller förväntade besparingar som du har lidit.

8.4    Du kan ha andra rättigheter som konsument enligt tillämplig holländsk eller svensk lag och dessa villkor påverkar inte dessa.

9.           LÖSENORD/KONTOSÄKERHET

9.1         Du är ansvarig för att ditt lösenord, ditt konto och aktiviteter som sker på ditt konto är konfidentiella. Det är viktigt du hanterar att dina personuppgifter och ditt lösenord säkert och konfidentiellt. Du bör genast byta ut ditt lösenord och kontakta oss om du har någon anledning att misstänka att ditt lösenord har blivit känt av någon annan, eller har använts eller kan användas av någon utan ditt samtycke. Navico och dess koncernbolag är inte ansvariga för förlust eller skada som kan uppstå till följd av att du misslyckats med att skydda ditt lösenord eller ditt konto.

10.         INSTALATION OCH ANVÄNDNING AV PRODUKTER

10.1       Du bekräftar att du kommer följa alla instruktioner som rör installation av Produkterna och godkänner att vi inte är ansvariga för någon förlust som uppstår till följd av forcerad, felaktig, olämplig eller okvalificerad installation av Produkterna eller bristande underhåll av Produkterna. Vidare åtar vi inte oss inget ansvar för dödsfall eller personskada, såvida det inte orsakas direkt av vårdslöshet på vår sida.

10.2       Produkter, eller delar av Produkter, som modifieras eller anpassas av dig eller någon tredje part täcks inte längre av vår garanti, och vi är inte ansvariga för fel som uppstår till följd av sådan modifiering eller anpassning.

11.         BETALNINGSVILLKOR

11.1       Vänligen notera att för alla beställningar genom webbsidan och per e-post tas full betalning ut vid beställning, oavsett lagerbehållning. Alla priser är i SEK inklusive moms och exklusive leveranskostnader. Eventuell leveransavgift framgår av punkt 7 ovan. Leveransavgift läggs till det totala belopp som ska betalas när du har valt leveranssätt från de tillgängliga alternativen. Det belopp som betalas utgörs av dels ett belopp till oss för Produkterna, dels ett belopp som samlas in av oss å leverantörens vägnar för leveransen.

11.2       Betalning kan göras med någon av de betalningsmetoder som anges på vår webbsida. Full betalning måste erhållas innan varorna skickas.

11.3       Vi vidtar alla de åtgärder som rimligen krävs för att säkerhetsställa att den information vi mottar från dig vid betalning är skyddad genom att använda en säker och krypterad betalningsmetod. Om det inte föreligger vårdslöshet från vår sida kommer vi emellertid inte att ansvara för någon förlust som du kan drabbas om en tredje part får obehörig tillgång till den information som du tillhandahållit.

11.4       I det fall betalning inte kommit oss tillhanda men du har mottagit Produkterna:

  1. Ska du betala för Produkterna inom 7 dagar; eller
  2. Ska du returnera Produkterna till oss så snart vi meddelat dig att din betalning inte har gått igenom. Under den tid Produkterna är i din ägo ska du inte använda Produkterna samt ta väl hand om Produkterna (inklusive att se till att alla instruktioner eller manualer som kommer med Produkterna följs).
  3. Om du inte returnerar Produkterna (i det fall betalning inte gjorts) kan vi hämta Produkterna hos dig på din bekostnad.

12.         TREDJE MANS RÄTTIGHETER

12.1       Oaktat andra bestämmelser i dessa Villkor ska inget i dessa Villkor ge, eller är avsett att ge, en förmån för tredje man.

13.         TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

13.1       Dessa Villkor ska tillämpas och tolkas i enlighet med nederländsk lag, såvida inte du är bosatt i EU och det finns konsumentskyddslagar i ditt hemland som innehåller tvingande bestämmelser som är mer fördelaktiga för dig, i sådana fall ska istället de bestämmelserna tillämpas. Wienkonventionen angående avtal om internationella köp av varor 1980 (CISG) ska inte tillämpas.

13.2       Du kan vidta rättsliga åtgärder relaterat till Produkterna vid behörig nederländsk domstol. Om du är bosatt i Europeiska Unionen kan du också vidta rättsliga åtgärder relaterat till Produkterna vid behörig domstol i ditt hemland. Om du är bosatt i Europeiska Unionen kan vi endast vidta rättsliga åtgärder mot dig i ditt hemland.

13.3       Du kan även lämna klagomål avseende Produkterna eller dessa Villkor till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning (ODR) enligt EU förordning nr 524/2013 av den 21 maj 2013. ODR-plattformen är tillgänglig här. Vi åtar oss inte att använda ODR plattformen för att lösa konsumenttvister.

14.         ÖVRIGT

14.1       Dessa Villkor, tillsammans med rådande priser på webbsidan, leveransuppgifter, kontaktuppgifter och privacy policy, utgör hela vårt avtal avseende tillhandahållande av Produkter till dig.

14.2       Vi kan revidera dessa Villkor när som helst genom att ändra på denna sida. Du förväntas kontrollera denna sida från tid till annan för att se vilka ändringar vi gör eftersom de är bindande för dig. Vissa av bestämmelserna i dessa Villkor kan även ersättas av bestämmelser eller meddelanden som publiceras någon annanstans på vår webbsida.

14.3       Dina personuppgifter är viktiga för oss och är föremål för olika lagkrav. Vänligen se vår Privacy Policy där det framgår hur vi samlar in och hanterar personuppgifter. Cookies som används på Webbsidan används endast för att spara innehållet i din kundkorg när du har valt en vara och för att spara leveransadressen när du registrerar dig. Du kan förhindra cookies genom att aktivera sådan inställning i din webbläsare, det innebär dock att du inte kan komma åt vissa delar av vår Webbsida. Om du inte har ändrat din webbläsarinställning så att den förhindrar cookies, kommer vårt system att använda cookies när du besöker vår webbsida.

14.4       Du kan göra ändringar i dina inställningar och kontouppgifter samt radera ditt konto när som helst genom att logga in på ditt konto. Vänligen notera att ändring av vissa inställningar, inklusive cookies, kan påverka funktionaliteten på vår webbsida och göra att vissa av våra funktioner inte fungerar korrekt (t.ex. kundkorgen). Om du vill ta bort eller ändra inställningar eller kontouppgifter, eller behöver hjälp, kontakta kundservice på https://www.lowrance.com/sv-se/kontakta-oss/

14.5       Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter under dessa Villkor till en annan organisation. Vi försäkrar att sådan överföring inte påverkar dina rättigheter enligt detta avtal.

14.6       Skulle någon del av dessa Villkor vara ogiltig, olaglig eller overkställbar ska sådan del anses separerad från dessa Villkor och påverkar inte giltigheten eller verkställbarheten av övriga bestämmelser i dessa Villkor.

14.7       För det fall att vi inte har åberopat någon rätt eller bestämmelse enligt dessa Villkor utgör inte det ett avstående från framtida åberopande av den rätten eller bestämmelsen. Avstående från rättigheter eller bestämmelser gäller endast om det är skriftligt och undertecknat av en behörig representant hos oss.

14.8       Vi kan meddela dig under dessa Villkor genom att (i) skicka ett meddelande till den e-postadress du angivit, eller (ii) genom att publicera meddelandet på Webbsidan. Meddelanden som skickas via e-post anses mottaget då e-postmeddelandet skickas och meddelanden som vi publicera på Webbsidan anses mottagna vid publicering. Det är ditt ansvar att hålla din e-postadress uppdaterad.

14.9       Du kan meddela oss under dessa Villkor antingen (i) med e-post till den e-postadress som finns på https://www.lowrance.com/sv-se/kontakta-oss/ eller (ii) genom personlig leverans, bud eller rekommenderad post till:

Navico UK Legal Department

Secure House

First Floor Lulworth Close

Chandler’s Ford

Eastleigh

Hampshire

England, SO53 3TL  

 

15.         EU-försäkran om överensstämmelse     

För varje produktmodell - som betecknas som elektrisk utrustning enligt EU-direktiv 2014/35 / EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om att göra tillgänglig på marknaden av elektrisk utrustning konstruerad för användning inom vissa spänningsgränser - produceras och säljs på Europeisk marknad av Navico, utarbetas och hålls en förklaring om överensstämmelse enligt artikel 5.2 i detta europeiska direktiv av Navico. Varje enskild försäkran om överensstämmelse kan när som helst nås på Navicos webbplats på https://downloads.lowrance.com/.