Gå till innehåll

GRUNDERNA OM EKOLOD OCH EKOLODSGIVARE

VARFÖR BEHÖVER JAG EKOLOD OCH HUR FUNGERAR DE?

Med ekolod kan du fokusera ditt fiske på områden där du ser fisk eller fiskhållande områden som stenar, branter, diken, träd, stockar osv. Utan ekolod är det mycket svårare att fånga fisk, eftersom du inte vet var de finns eller var du hittar områden där de tycker om att gömma sig.

SE_LOW_NTF_SONAR-SWE.jpg

VAD ÄR EN EKOLODSGIVARE?

Ekolodsgivare, som vanligen monteras på en båts akterspegel, inuti skrovet (genomskrovsgivare) eller på en trollingmotor, sänder ekolodssignaler (pingar) genom vattenpelaren och tar sedan emot ekon från de signalerna.

CHIRP-v3.gif

LOWRANCE CHIRP

Se fisk, strukturer och botten med större skärpa – direkt ur förpackningen – med Lowrance CHIRP, som ger den bästa tänkbara vyn över enskilda fiskar, även när de är nära botten eller i täta stim.

FishReveal-Brighter-Boat-v3.gif

DOWNSCAN IMAGING OCH FISHREVEAL

Downscan Imaging™ gör det enklare att identifiera hur fisk förhåller sig till strukturer och ger fotoliknande bilder av stenar, träd, bottenkomposition och andra undervattensstrukturer direkt under båten. FishReveal™ tar högupplösta bilder från DownScan Imaging och kombinerar dem med målseparering och traditionella ekolodsfiskbågar från CHIRP-ekolod, vilket gör det enklare att se fisk.

Active-Imaging-v3.gif

SIDESCAN - ACTIVE IMAGING

SideScan är perfekt för att söka efter fiskhållande strukturer i stora områden och ger vyer upp till 50 meter från varje sida av båten, så att du kan söka av mer vatten på kortare tid och se områden som är för grunda för båten – som nära stränder eller grund.

Active-Target-Brighter-Boat-v3.gif

ACTIVETARGET LIVE-EKOLOD

Ger högupplösta bilder av fisk som simmar runt strukturer och reagerar på ditt bete – när det händer. Med realtidsvyer av hur fisk förhåller sig till strukturer och reagerar på betet kan du göra snabba justeringar för att få dem att hugga.

SS3D-Brighter-Boat-Smoother-GRN-v3.gif

STRUCTURESCAN 3D

Få en verklig, tredimensionell vy av fisk, struktur och bottenkontur, som gör det lättare att veta var fisken och strukturen finns i relation till båten.

Scanning Sonar.png

EKOLOD MED SKANNING

Ekolod med skanning sänder vid 455 kHz eller 800 kHz och ger högupplösta vyer vid sidan om (SideScan) och under (DownScan Imaging) båten. 800 kHz ger den skarpaste upplösningen på grundare vatten, medan 455 kHz ger den bästa totala bildkvaliteten och räckvidd.

HDI.png

HDI

HDI-givare (Hybrid Dual Imaging) erbjuder två typer av ekolodsteknik i ett paket, som kombinerar klarheten och objektseparationen hos Lowrance CHIRP-ekolod med de fotoliknande bilderna av strukturer från DownScan Imaging.

Single element.png

EKOLODSGIVARE MED ETT ENDA ELEMENT

Givare med ett enda element kan sända två alternerande frekvenser. Lowrance Skimmer® kan till exempel sända frekvenser på 83 och 200 kHz eller medelhöga och höga CHIRP-intervall.

Mult-element transducer.png

EKOLODSGIVARE MED FLERA ELEMENT

Lowrance erbjuder flera givare med flera element i olika storlekar, bland annat HDI- och Active Imaging-givare. HDI har ett CHIRP-element och ett DownScan Imaging-element. Active Imaging har fyra element, ett vardera för CHIRP, DownScan Imaging, SideScan (vänster) och SideScan (höger).

 HUR FUNGERAR EKOLOD?

Ekolod är en teknik som används för att ta reda på vattendjup och förekomsten av föremål i vattnet och hur djupt de ligger genom att skicka en signal (ping) under vattnet och sedan ta emot dess eko. Ekot skapas när den ursprungliga signalen studsar mot botten och föremål i vattenpelaren mellan ekolodsgivaren och botten. När det används för att hitta fisk visar ekolodet fisk som en bågform, partiell båge eller som en rak linje, beroende på fiskens och båtens rörelser.

SE_How-deos-sonar-work-swe.png

BROADBAND

Broadband-ekolod är en äldre teknik som skickar ekolodssignaler med en enda frekvens (pingar) med frekvensen 200 kHz, 83 kHz eller 50 kHz. Höga frekvenser (200 kHz) ger bästa upplösning, medan låga frekvenser (50 kHz) kan nå större djup.

CHIRP

Ger vyer med högre upplösning genom att kontinuerligt svepa genom ett frekvensområde – vanligtvis 28–51 kHz (låg), 85–155 kHz (medium) eller 140–250 kHz (hög) – vilket ger en mer fullständig bild av botten och objekt i vattenpelaren. Mer separation helt enkelt.

render-4-v2.png

KONVINKEL

Traditionellt ekolod sänder alltid ljudvågorna i form av en kon. Strålens vinkel och storleken på konen varierar beroende på frekvensen som skickas från ekolodsgivaren. Konens storlek bestämmer hur mycket av vattenmassan du kan se vid varje given tidpunkt. Ju bredare vinkeln är desto större blir området.
Till exempel har de flesta traditionella 200 kHz-givare en konvinkel på mindre än 20 grader. Om du fiskar i vatten som är grundare än 3 meter är kondiametern på botten mindre än 1 meter, vilket gör det mindre troligt att en fisk hamnar inom området vid det djupet. Så en grov tumregel är att ju bredare strålvinkeln är, desto lägre blir upplösningen.

 

BETYDELSEN AV FREKVENSER

För grunt vatten behöver du ekolodsgivare med medelhög till hög frekvens (runt 80 och 200 kHz). Höga frekvenser ger bilder med högre upplösning, men de tränger inte lika djupt ner i vattnet. För fiske nära botten på djupt vatten behöver du en ekolodsgivare med låg frekvens (cirka 50 kHz)

Vissa ekolodsgivare kan hantera många frekvenser eller frekvensområden, som du kan använda båda samtidigt.

 

VÄLJA RÄTT EKOLODSGIVARE

Med så många olika typer av ekolodsgivare kan det verka svårt att välja rätt. Det här diagrammet hjälper dig att identifiera de många typer av enheter som skulle kunna vara lämpliga och ger anvisningar till de specifika givarlösningarna i Lowrance-sortimentet.

I diagrammet för A1 och B1 är det optimalt med Hög Chirp med bred konvinkel och 300W eller 600W effekt. C1 skulle vara detsamma förutom 1kW effekt. B2, C2, B3 och C3 är optimalt med Låg Chirp och alla kräver smal konvinkel och minst 1kW effekt.

INSTALLERA OCH MONTERA EKOLODSGIVARE

Installera och montera ekolodsgivare
Lowrance tillhandahåller lösningar för montering av ekolodsgivare på alla typer av båtar och de flesta kajaker. Monteringsplatserna varierar beroende på typ av båt.

Aktermonterade ekolodsgivare
Med en av de vanligaste installationsmetoderna följer aktermonterade ekolodsgivare oftast en Skimmer®-design som låter vattnet smidigt passera över givarens yta när båten planar.

Tips för aktermontering
När du monterar en ekolodsgivare på akterspegeln ska du först fästa en plastplatta på skrovet. Då slipper du borra hål direkt i akterspegeln och förbättrar dessutom vattenflödet över givaren.

Trollingmotormontering
Många Lowrance-givare kan monteras på en trollingmotor med en hållare som är särskilt utformad för givaren. Andra kan monteras med hjälp av ett av de vanliga trollingmotorfästena.

Shoot-Thru-skrovmontering
I en Shoot-Thru-skrovmontering limmas ekolodsgivaren fast i skrovet på en glasfiberbåt och sänder genom skrovets botten.

Montering genom skrovet
När du installerar en genomskrovsmonterad ekolodsgivare installeras ekolodsgivaren genom ett hål i botten av båten.

Fairingblock
Ett fairingblock används med installationer genom skrovet och skärs så att det matchar skrovets bottenvinkel för att säkerställa att vattnet flödar jämnt över en genomskrovsgivare.

Bottenvinkel
För V-formade skrov är bottenvinkeln skrovets vinkel i förhållande till det horisontella planet under båtens köl. Eftersom de flesta skrov har någon form av bottenvinkel är det nödvändigt att rikta in givaren så att strålen ställs in vertikalt nedåt, vilket gör att ekolodets stråle kan spåra botten effektivt och säkerställa att retursignalen fångas upp av givaren.

SE_Deadrise-hull-swe.png

TIPS OM EKOLODSGIVARE

Sonar Transducer page -Below Basic Connectivity- IMAGE C-O ZACH.png

 

ENKEL ANSLUTNING

För de flesta installationer av Lowrance ekolod/sjökortsplottrar ansluts givaren direkt till skärmen. Med viss ekolodsteknik, t.ex. ActiveTarget och StructureScan 3D, ingår en modul som ansluter displayen till givaren.

 

 

EKOLODSTIPS

Kolla in några av våra mest populära videor med grundläggande information om ekolod på vår YouTube-kanal.

Lowrance CHIRP | Grunderna i ekolod
Grunderna i Active Imaging
Grunderna i StructureScan 3D
Hur man tolkar bilden på DownScan