Gå till innehåll

VHF/AIS marin kommunikation

Bibehåll medvetenheten på vattnet med Lowrance VHF- och AIS-teknik på båten.

Håll kontakten

Oavsett om den är fast monterad eller handhållen är VHF-radio en av de viktigaste kommunikations- och säkerhetsprodukterna för sportfiskare och båtfolk. Från enkel båt-till-båt- eller båt-till-strand-kommunikation till att anropa eller svara på nödsituationer ger VHF-radion trygghet på sjön.  

Lowrances tåliga, vattentäta VHF-marinradio uppfyller internationella standarder och används av både kommersiella fiskare och fritidsfiskare. Många av de lättanvända modellerna är klass D DSC-godkända med nödanrop via en knapp och omedelbar identifiering av fartyg.

Minska risken för kollision med Lowrance

Med hjälp av automatiskt identifieringssystem (AIS) sänder Lowrances transpondrar automatiskt ett fartygs identifikation, position, kurs och hastighet och tar emot information om omgivande fartyg för att förhindra kollisioner i starkt trafikerade farleder och hamnar. Den kompakta NAIS-500 drar minimalt med ström och kan nätverksanslutas med HDS-seriens ekolods- och plotterkombinationer samt Lowrance VHF-radio.

Utvalda Produkter

Den fast monterade VHF-radion Link-9 levererar komplett kommunikation var som helst på sjön. Den ger tillförlitliga prestanda och kritiska säkerhetsfunktioner.
SEK 5.400 kr

VHF-radio för fast montering med låg profil 25 W DSC och en handhållen mikrofon med fyra knappar.
SEK 2.750 kr

Link-2 är en VHF med DSC klass D. Den här marina radion har funktion för digitalt selektivt anrop, den s k DSC-funktionen – du kan inte missa ett DSC-anrop.
SEK 2.980 kr
Korg 0 varor