Gå til innhold

Garanti og Service

Begrenset garanti

Navico garanterer at produktene, så fremt de er riktig installert og brukes på riktig måte, vil være fri fra materialfeil og feil i utførelse i det tidsrommet som er oppgitt for det aktuelle produktet og/eller tilbehøret, som fastsatt i garantiperiodeoversikten, fra opprinnelig kjøpsdato (garantiperioden).

"Opprinnelig kjøpsdato" viser til datoen da produktet ble kjøpt av den første eieren, eller, hvis produktet ble levert ferdig installert i et nytt fartøy av en sertifisert/godkjent Navico-båtbygger, datoen da den første eieren overtok fartøyet.

Navico vil etter eget skjønn reparere eller erstatte de delene av produktet som beviselig er defekt eller de komponentene som er returnert til Navico eller Navicos godkjente representant innen garantiperioden og i henhold til betingelsene og begrensningene som er fastsatt i Navico garantiretningslinjer, med nye eller ombygde deler eller produkter, eller et tilsvarende produkt. Reparasjon eller erstatning er i henhold til garantien kundens eneste rettsmiddel.

Produkregistrering

Kundene oppfordres til å registrere sine produkter på nettet. Registrer produktet ved å klikke på følgende kobling Registrere produkt.

Kundene kan også registrere produktene ved å ta kontakt med Navico direkte på telefonnumrene ovenfor.

Produkthåndbøker og -veiledninger

Produkthåndbøkene kan lastes ned i elektronisk format. Klikk på følgende kobling Laste ned håndbøker.

Utvidet garanti

Navico tilbyr utvidet garanti for utvalgte produkter. Kontakt Navico.

Nettauksjoner

Godkjente forhandlere selger ikke nye produkter gjennom nettauksjoner. Kjøp av produkter via nettauksjoner skjer på kjøpers risiko. Bekreftelser og kvitteringer fra nettauksjoner godtas ikke som kjøpsbevis i forhold til garantien, og mangler ved produkter kjøpt via nettauksjoner vil ikke bli utbedret. 

Grå markedet

Lowrance Electronics produserer enheter som spesifikt er til salgs i Nord- og Sør-Amerika og enheter som spesifikt er til salgs i resten av verden (ROW – Rest of the World). De ulike enhetene er sertifiserte til standardene som gjelder i de forskjellige markedene. Lowrance-produkter myntet på markedene i Nord- og Sør-Amerika går inn i en modus med begrenset funksjonalitet når den krysser en viss lengdegrad (30 grader vest, eller den internasjonale datogrensen mot øst). Kundene bør kjøpe enhetene sine fra lokale autoriserte Lowrance-/Navico-forhandlere eller -distributører. Dette vil sikre at kundene får produkter som er trygge og kan brukes slik de har sett det for seg. I tillegg kan kundene raskt få lokal kundestøtte og service hvis det oppstår problemer. Kontakt Navico for å få mer informasjon.

Begrenset garanti
Navico garanterer at produktene, så fremt de er riktig installert og brukes på riktig måte, vil være fri fra materialfeil og feil i utførelse i det tidsrommet som er oppgitt for det aktuelle produktet og/eller tilbehøret, som fastsatt i garantiperiodeoversikten, fra opprinnelig kjøpsdato (garantiperioden).
"Opprinnelig kjøpsdato" viser til datoen da produktet ble kjøpt av den første eieren, eller, hvis produktet ble levert ferdig installert i et nytt fartøy av en sertifisert/godkjent Navico-båtbygger, datoen da den første eieren overtok fartøyet.
Navico vil etter eget skjønn reparere eller erstatte de delene av produktet som beviselig er defekt eller de komponentene som er returnert til Navico eller Navicos godkjente representant innen garantiperioden og i henhold til betingelsene og begrensningene som er fastsatt i Navico garantiretningslinjer, med nye eller ombygde deler eller produkter, eller et tilsvarende produkt. Reparasjon eller erstatning er i henhold til garantien kundens eneste rettsmiddel.
 
Produkregistrering
Kundene oppfordres til å registrere sine produkter på nettet. Registrer produktet ved å klikke på følgende kobling Registrere produkt.
Kundene kan også registrere produktene ved å ta kontakt med Navico direkte på telefonnumrene ovenfor.
 
Produkthåndbøker og -veiledninger
Produkthåndbøkene kan lastes ned i elektronisk format. Klikk på følgende kobling Laste ned håndbøker.
 
Utvidet garanti
Navico tilbyr utvidet garanti for utvalgte produkter. Kontakt Navico.
 
Nettauksjoner
Godkjente forhandlere selger ikke nye produkter gjennom nettauksjoner. Kjøp av produkter via nettauksjoner skjer på kjøpers risiko. Bekreftelser og kvitteringer fra nettauksjoner godtas ikke som kjøpsbevis i forhold til garantien, og mangler ved produkter kjøpt via nettauksjoner vil ikke bli utbedret. 
 
Grå markedet
Lowrance Electronics produserer enheter som spesifikt er til salgs i Nord- og Sør-Amerika og enheter som spesifikt er til salgs i resten av verden (ROW – Rest of the World). De ulike enhetene er sertifiserte til standardene som gjelder i de forskjellige markedene. Lowrance-produkter myntet på markedene i Nord- og Sør-Amerika går inn i en modus med begrenset funksjonalitet når den krysser en viss lengdegrad (30 grader vest, eller den internasjonale datogrensen mot øst). Kundene bør kjøpe enhetene sine fra lokale autoriserte Lowrance-/Navico-forhandlere eller -distributører. Dette vil sikre at kundene får produkter som er trygge og kan brukes slik de har sett det for seg. I tillegg kan kundene raskt få lokal kundestøtte og service hvis det oppstår problemer. Kontakt Navico for å få mer informasjon.