Ohita ja siirry sisältöön

 

HYVITYSEHDOT

LOWRANCE UFS HYVITYS (CASHBACK) KAMPANJA
Navico Groups EMEA 2024

 

 

 

1. JOHDANTO

 

Osallistujat hyväksyvät nämä sitovat ehdot (”ehdot”). Kaikki kampanjan järjestäjän kampanjasta osoitteessa https://www.lowrance.com/fi-fi/offers/hds-ultimate-upgrade/ julkaisemat tiedot tai ohjeet ovat osa näitä ehtoja.

 

2. KAMPANJA & KAMPANJA-AIKA

 

2.1 Järjestäjä on Navico Logistics Europe B.V., jonka rekisteröity osoite on Laan van Europa 450 (4. kerros), 3317 DB Dordrecht, Alankomaat ja/tai sen tytäryhtiöt ("Järjestäjä"). Järjestäjä tarjoaa alennuksen (Cashback) valituista ehdot täyttävistä tuotteista Kampanjajakson ajan ("Kampanja").

 

2.1.1  Näitä ehtoja sovellettaessa Tytäryhtiöt tarkoittavat yritystä tai muuta yhteisöä, joka on suoraan ai epäsuorasti organisoitu ja joka on Osapuolen kanssa suoraan tai välillisesti yhteisessä määräysvallassa tai määräysvallassa. "Määritysvalta" tarkoittaa vähintään viidenkymmenen prosentin (50 %) suoraa tai välillistä omistusta yhteisön äänivallasta (tai vastaavasta) tai oikeuksia käyttää johdon määräysvaltaa.

 

2.2 Kampanja alkaa 1. Maaliskuuta 2024 klo 00:01 (CET) ja päättyy 30. Huhtikuuta 2024 klo 23:59 (CET) (”kampanja-aika”).

 

3. KELPOISUUS

 

3.1 Tämä kampanja on saatavilla vain kuluttajille, jotka ostavat vaatimukset täyttäviä tuotteita ei-ammattimaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön ja jotka ovat vähintään 18-vuotiaita tai asianomaisessa tunnustetussa maassa voimassa olevan täysi-ikäisyyden ("kuluttaja") ja jotka ostavat uuden vaatimukset täyttävän tuotteen osallistuvan jälleenmyyjän myymälästä tai osallistuvan jälleenmyyjän verkkosivuston kautta tunnustetuissa maissa. ("Osallistuja").

 

3.2 Tunnustetut maat ovat Yhdistynyt kuningaskunta (mukaan lukien Englanti / Skotlanti / Wales ja Pohjois-Irlanti), Irlanti, Ranska, Saksa, Itävalta, Alankomaat, Belgia, Espanja, Portugali, Italia, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska, Israel, Bulgaria, Unkari, Slovakia, Latvia, Liettua, Viro, Kreikka, Malta, Kypros, Puola, Kroatia, Tunisia, Marokko, Algeria ja Etelä-Afrikka.

 

3.3 Muualla kuin tunnustetuissa maissa tehdyt ostokset eivät ole oikeutettuja osallistumaan tähän kampanjaan, vaikka kuluttaja asuisi jossakin tunnustetuista maista. Vastaavasti hyvityksen maksu voidaan suorittaa vain tunnustetuissa maissa sijaitseville pankkitileille.

3.4 Kampanjatuotteet ovat näiden ehtojen liitteessä 1 lueteltuja uusia tuotteita, jotka ostetaan kampanja-aikana kampanjan järjestäjän viralliselta vähittäismyyntisivustolta tai osallistuvan vähittäismyyjän kautta. Kopio tästä luettelosta löytyy osoitteista https://www.lowrance.com/fi-fi/offers/hds-ultimate-upgrade/

3.5 Osallistuva jälleenmyyjä on mikä tahansa muu järjestäjän virallinen jälleenmyyjä kuin poissuljetut jälleenmyyjät ("osallistuva jälleenmyyjä"). Luettelo osallistuvista jälleenmyyjistämme löytyy jälleenmyyjähausta verkkosivullamme: https://www.lowrance.com/fi-fi/dealer-locator/

3.6 Tämä kampanja on saatavilla vain kuluttajille (ei esimerkiksi jälleenmyyjille tai yrityksille), eikä sitä voi käyttää yhdessä minkään muun myynninedistäjän tarjouksen tai kampanjan kanssa. Tätä kampanjaa ei voi yhdistää mihinkään muuhun tarjoukseen, ja se on mitätön siellä, missä se on kielletty.

3.7 Käytetyt, uudelleen valmistetut, kunnostetut tai kolmansien osapuolien sivustoilta (mukaan luettuna verkkohuutokauppasivustot) ostetut tuotteet eivät kuulu kampanjan piiriin.

3.8 Kampanja koskee vain siihen kuuluvia tuotteita. Tuotteet, jotka saadaan ilmaisina lahjoina tai jotka muodostavat osan pakettia tai kuuluvat uuden aluksen vakiovarusteisiin, eivät kuulu kampanjan piiriin.

3.9 Osallistujien tulee maksaa kaikki siirtomaksut, valuuttakurssit ja maksut tai pankkikulut.

 

4 TARJOUS

 

4.1 Osallistujat, jotka ostavat ehdot täyttävän tuotteen näiden ehtojen mukaisesti, voivat vaatia rahaa takaisin (maksetaan yksinomaan pankkisiirrolla) lunastuksen kautta ("hyvitys"). Asianmukainen hyvitys kampanjatuotetta kohden on luettelon 1 mukainen.

 

4.2 Osallistujat voivat vaatia enintään yhden (1) hyvityksen jokaista ostettua ehdot täyttävää tuotetta kohden.

 

4.3 Näiden ehtojen mukaiset hyvitykset maksetaan pankkisiirtona, ja osallistujien on ilmoitettava voimassa oleva pankkitili hyvityksen saamiseksi. Epäselvyyksien välttämiseksi osallistujat saavat hyvityksen euroina. Jos paikallista valuuttaasi ei ole lueteltu, hyvitys maksetaan euroina. Hyvitykset maksetaan:

- Ruotsin kruunu, kun ostetaan vaatimukset täyttäviä tuotteita Ruotsissa.

- Norjan kruunu, kun ostetaan vaatimukset täyttäviä tuotteita Norjassa.

- Ison-Britannian punta ostettaessa vaatimukset täyttäviä tuotteita Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

- euroina muissa tunnustetuissa maissa.

 

4.4 Kolmansien osapuolien verkkokauppojen (esim. Amazon Marketplace tai eBay) kautta tehdyt ostot eivät kuulu kampanjan piiriin, kuten eivät myöskään ostot, jotka on tehty muilta vähittäismyyjiltä, jotka eivät ole kampanjan tarjoajan virallisia vähittäismyyjiä tai joita kampanjan järjestäjä ei ole hyväksynyt virallisiksi vähittäismyyjikseen (”pois suljetut vähittäismyyjät”).

 

5. HAKEMUKSET

 

5.1 Kun osallistujat ovat ostaneet ehdot täyttävän tuotteen osallistuvalta jälleenmyyjältä Kampanja-ajanjakson aikana, heidän on vierailtava osoitteessa  https://offers.lowrance.com täyttääkseen hakemuslomakkeen, jossa ilmoitetaan tuotteen tiedot, nimi, sähköpostiosoite ja muut vaadittavat tiedot ja lähettää ne yhdessä skannatun ostotosite kopion kanssa ("Vaatimus").

 

5.2 Kampanja koskee vain hyväksyttyjen tuotteiden ostoja, jotka ovat suoritettu 1. maaliskuuta 2024 kello 00:01 (CET) ja 30. huhtikuuta 2024 kello 23:59 (CET) välisenä aikana tunnustetuissa maissa. Hyvitystä voi anoa 17. toukokuuta 2024 kello 23:59 (CET) asti ("Päättymispäivä").  Tämän päivänmäärän jälkeen esitettyjä vaatimuksia ei oteta huomioon tässä kampanjassa.

 

5.3 Asiakkaat saavat viitevahvistusnumeron, jota seuraa sähköpostivahvistus. Ne vahvistavat, että kampanjan järjestäjä on vastaanottanut hakemuksen (”hakemuksen vahvistus”).

 

5.4 Jos sähköpostivahvistusta ei saada, on osanottajan vastuulla ottaa yhteyttä kampanjan järjestäjän asiakaspalvelutiimiin osoitteella EMEA.Marketing@Navico.com seitsemän (7) vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä.

 

5.5 Jos hakemusta ei katsota toimitetuksi oikein tai jos annettuja tietoja ei voida todentaa, osallistujalle ilmoitetaan asiasta sähköpostitse ja hänelle tarjotaan mahdollisuus toimittaa lisätietoja tai yksityiskohtia (valokuva kampanjatuotteesta, josta käy ilmi sen sarjanumero) vaatimuksen vahvistamiseksi seitsemän (7) päivän kuluessa ilmoitussähköpostista. Jos vastausta ei saada, vaatimus merkitään mitättömäksi, eikä osallistuja ole enää oikeutettu saamaan alennusta.

 

5.6 Kun osallistuja on validoinut ja hyväksynyt vaatimuksen, hän saa hyvityksen pankkisiirtona vaatimuslomakkeessa mainitulle pankkitilille kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimusvahvistuksen vastaanottamisesta.

 

5.7 Puutteelliset tai epätarkat vaatimukset katsotaan mitättömiksi. Järjestäjä ei ota vastuuta kadonneista, viivästyneistä tai vahingoittuneista tiedoista, jotka syntyvät vaateiden lähettämisen yhteydessä tapahtuvan viestinnän tai lähetyksen aikana.

 

5.8 Kampanjan järjestäjällä on tarvittaessa oikeus tehdä kaikki tarvittavat kohtuulliset toimet suojatakseen itseään petollisilta tai virheellisiltä hakemuksilta mukaan luettuna luoda tai vaatia lisävahvistus todisteeksi ostosta sekä pyytää ostajalta tietoja identiteetistä, lisätietoja ostosta ja muita olennaisia tietoja.

 

5.9 Järjestäjällä on tarvittaessa oikeus ryhtyä kaikkiin sellaisiin toimiin, joita järjestäjä pitää tarpeellisina suojautuakseen vilpillisiltä tai pätemättömiltä vaatimuksilta, mukaan lukien, mutta ei rajoitetusti, hankkia tai vaatia osallistujalta ostotodistusta tukevia lisäasiakirjoja tai -tietoja sekä muita asiaankuuluvia tietoja osallistujan ja vaatimuksen laillisuuden tarkistamiseksi.

 

5.10 Jos osallistuja palauttaa vaatimukset täyttävän tuotteen vaatimuksen esittämisen jälkeen, sekä osallistujan että osallistuvan jälleenmyyjän on ilmoitettava siitä järjestäjälle ja vaatimus hylätään. Jos alennus on jo maksettu, järjestäjän on pyrittävä perimään alennus takaisin osallistujalta joko suoraan tai osallistuvien jälleenmyyjiensä avulla.

 

5.11 Osallistujan on tehtävä hakemus itse, eikä edustajien tai kolmansien osapuolien jättämiä tai kootusti jätettyjä hakemuksia hyväksytä.

 

5.12 Veneenrakentajien, jakelijoiden, rahtausyritysten ja/tai järjestäjän henkilökunnan vaatimuksia ei hyväksytä. Tämä kampanja on avoinna vain kuluttajille.

 

5.13 Samoista tuotteista muiden kampanjoiden yhteydessä jo tehdyt hakemukset ovat pätemättömiä ja osallistuja hylätään.

 

6. YKSITYISYYS JA TIETOSUOJA

 

6.1 Lukuun ottamatta näissä ehdoissa mainittuja tai kampanjan toteuttamiseen liittyviä tarkoituksia, osallistujien kampanjaan osallistuessaan tai alennusta hakiessaan antamia tietoja ei käytetä muihin kampanjatarkoituksiin eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta järjestäjän ja osallistujan pankkeja sekä verkkosivuston ylläpitäjänä toimivaa Mr. Zen Limitediä, tai ellei osallistuja halua, että häneen otetaan yhteyttä markkinointitarkoituksia varten tietosuojakäytäntömme mukaisesti.

 

 Järjestäjä jakaa tietoja sisäisesti Navico Groupin ja Brunswick Corporationin muiden osastojen sisällä sekä tiettyjen kolmansien osapuolten kanssa. Nämä kolmannet osapuolet ovat liikekumppaneitamme ja alihankkijoitamme, ja heitä sitovat sopimukset ja valvonta, joilla varmistetaan, että tietojasi käsitellään äärimmäisen suojatusti ja kunnioittavasti. Jokainen kolmas osapuoli tarkistetaan huolellisesti, jotta varmistetaan, että niillä on riittävä suojaus tietojesi suojaamiseksi, ennen kuin suostumme yhteistyöhön niiden kanssa.

Järjestäjä voi myös jakaa tietoja muiden kolmansien osapuolten kanssa AINOASTAAN seuraaviin tarkoituksiin:

- Sovellettavan lain tai oikeudellisen prosessin noudattaminen (mukaan lukien lainvalvontaviranomaisille tai muille valtion virkamiehille).

- Järjestäjän käytäntöjen noudattamisen valvomiseksi ja petosten estämiseksi.

- omaisuutemme, palveluidemme ja laillisten oikeuksien suojaamiseksi.

- Yritysfuusion, konsolidoinnin, rakenneuudistuksen, myynnin tai muun yritysmuutoksen yhteydessä.

 

6.2 Henkilötietosi poistetaan automaattisesti vaatimuksen päätyttyä kolmen (3) kuukauden ajaksi. Pankkitilitietosi poistetaan, kun vaatimuksesi käsittely on saatu päätökseen. Osallistuja voi pyytää tietojensa poistamista ennen vaatimuksen täyttämistä ottamalla yhteyttä järjestäjän tietosuojavastaavaan osoitteessa DPO@Navico.com.

 

6.3 Olemme sitoutuneet noudattamaan sovellettavien tietosuojasäännösten, kuten yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR), periaatteita ja vaatimuksia kerätessämme ja käsitellessämme henkilötietoja, jotka edellyttävät meiltä seuraavaa:

 

6.3.1 Kerää ja käsittele vain seuraavia tietoja kampanjan hallinnoimiseksi ja kelpoisuutesi vahvistamiseksi:

•             Etunimi, Sukunimi

•             Sähköpostiosoite, katuosoite, puhelinnumero

•             Tuotteen ostotiedot

•             Pankkitilin tiedot

             

6.3.2 Keräämme ja käytämme henkilötietoja, jotka perustuvat sopimuksen toteuttamiseen, jotta voimme hallinnoida kampanjaa oikeudenmukaisesti ja ainoastaan laillisiin ja määriteltyihin tarkoituksiin, jotka liittyvät oikeutettuihin liiketoimintatavoitteisiimme. Voimme myös kerätä ja käsitellä tietojasi markkinointitarkoituksiin, jos annat siihen suostumuksesi.

 

6.3.3 Rajoitettava henkilötietojen kerääminen käyttötarkoituksen kannalta riittäviin, olennaisiin eikä liian laajoihin tietoihin.

 

6.4 Pyynnöstäsi annamme riittävän selvityksen henkilötietojen käsittelykäytännöistämme selkeällä ja läpinäkyvällä tavalla.

 

6.5 Annamme pyynnöstäsi riittävän selvityksen henkilötietojen käsittelystämme selkeällä ja läpinäkyvällä tavalla. 

 

6.6 Varmistettava keräämiemme, tallentamiemme ja käyttämiemme henkilötietojen virheettömyys.

 

6.7 Siirrämme henkilötietojasi vain kolmansien osapuolien käsittelijöille, jotka auttavat meitä järjestämään promootiotapahtuman ja joita sitoo samanlainen henkilötietojesi käsittelyä koskeva velvoite, mukaan lukien Mr. Zen Limited, joka hallinnoi promootiosivustoa. https://offers.lowrance.com

 

6.8 Siirrämme henkilötietosi vain kolmansille osapuolille, jotka auttavat meitä kampanjan toteuttamisessa ja joita sitoo henkilötietojesi käsittelyä koskeva tietojenkäsittelysopimus, mukaan lukien "Mr. Zen Limited", joka hallinnoi kampanjasivustoa https://offers.lowrance.com.

 

6.9 Säilytämme kampanjan yhteydessä toimitettuja henkilötietojasi vain tämän kampanjan ajan ja enintään kolme kuukautta sen jälkeen mahdollisten vaatimusten hallinnoimiseksi. Saatamme myös säilyttää joitakin tuoterekisteröintiin liittyviä tietoja järjestelmässämme oikeutetun etumme perusteella, jotta voimme välittää sinulle tärkeitä tuotetietoja, mukaan lukien turvallisuus- tai turvallisuuskysymykset. Vaatimuksen täyttämisen ja kampanjan päättymisen jälkeen sinun on ehkä syötettävä tietosi uudelleen, jos haluat osallistua tuleviin kampanjoihimme.

 

6.10 Jos haluat, että säilytämme tietosi tietokannassamme ja että pääset mukaan markkinointiuutiskirjeeseemme tai kuulet viimeisimmistä kampanjoistamme ja tarjouksistamme, voit tehdä "Opt-in"-ilmoittautumisen loppuvaiheessa ennen reklamaation lähettämistä.

Sinulla on myös oikeus kieltäytyä markkinointiviestinnästä sähköpostitse napsauttamalla sähköpostiviestinnän alaosassa olevaa "Peruuta tilaus"-linkkiä.

 

6.11 Sinulla on oikeus pyytää, miten käsittelemme henkilötietojasi. Sinulla on seuraavat oikeudet:

a)       Oikeus saada tietoa

b)      Oikeus tutustua tietoihin

c)       Oikeus oikaisuun

d)      Oikeus vastustaa käsittelyä

e)      Oikeus rajoittaa käsittelyä

f)        Oikeus tietojen siirrettävyyteen

g)       Oikeus tulla unohdetuksi (tunnetaan myös nimellä oikeus tietojen poistamiseen tai oikeus saada henkilötietosi poistettua).

h)      Automaattiseen päätöksentekoon ja profilointiin liittyvät oikeudet

 

7. YLEISTÄ

 

7.1 Kampanjan järjestäjä ei vastaa kampanjan keskeytymisestä, jos se johtuu Force majeure -esteestä tai muista tekijöistä, joihin kampanjan järjestäjä ei voi vaikuttaa.

 

7.2 Kampanjan järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja toimien kohtuullisesti ja kaikkien sovellettavien lakien ja käytännesääntöjen mukaisesti.

 

7.3 Osallistujat eivät voi siirtää, vaihtaa tai lunastaa alennuksia rahaksi, ellei näissä ehdoissa nimenomaisesti toisin määrätä.

 

7.4 Kampanjan järjestäjä ei ole vastuussa seuraavista: (a) lähetettyjen tietojen vastaanoton epäonnistuminen, joka aiheutuu lähetyshäiriöistä ja muista tekijöistä, joihin se ei voi kohtuullisesti vaikuttaa; (b) myöhästyneet, hävinneet, väärin toimitetut tai vaurioituneet lähetykset tai hakemukset; (c) tietokoneeseen tai viestintään liittyvät toimintahäiriöt tai viat; (d) häiriöt, tappiot tai välilliset vahingot, joihin kampanjan järjestäjä ei voi vaikuttaa; tai (e) tulostus- tai typografiset virheet kampanjaan liittyvissä materiaaleissa, joita ei ole näytetty sen virallisella verkkosivustolla.

 

7.5 Osallistujat vastaavat yksin mahdollisista ja kaikista sovellettavista veroista, valuutanvaihtokustannuksista ja muista liittyvistä kustannuksista ja maksuista, joita ei ole ilmoitettu näissä ehdoissa hyvitykseen kuuluviksi.

 

7.6 Osallistumalla tähän kampanjaan sitoudut sovellettavien lakien sallimissa rajoissa vapauttamaan ja pitämään Järjestäjän vaarattomana kaikesta ja kaikesta vastuusta, joka johtuu huolimattomuudesta, laittomista toimista tai laiminlyönneistä, vammoista, menetyksistä tai vahingoista tai välillisistä vahingoista. minkäänlaista Kampanjaan osallistumisesta tai siihen liittyvästä aiheutuvasta. Yllä oleva vastuunrajoitus ei koske kuolemaa tai henkilövahinkoa, joka on aiheutunut järjestäjän huolimattomuudesta.

 

7.7 Kampanjan järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa tarjous milloin tahansa oman harkintansa mukaan.

 

7.8 Kampanjaan sovelletaan Norjan lainsäädäntöä. Edellä mainitun lisäksi kuluttajana voit hyötyä tietyistä kotimaasi lainsäädännön mukaisista pakollisista määräyksistä. Mikään näissä ehdoissa, mukaan luettuna tämä lainvalintalauseke, ei vaikuta oikeuksiisi kuluttajana tukeutua tällaisiin paikallisen lainsäädännön pakollisiin määräyksiin soveltuvilta osin.

 

7.9 Kampanjan järjestäjä pidättää oikeuden päivittää, täydentää tai muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa ilmoittamatta osallistujalle asiasta etukäteen.

 

LIITE 1

LUETTELO VAATIMUKSET TÄYTTÄVISTÄ TUOTTEISTA - LOWRANCE

 

Sku Product Description EURO REBATE GBP REBATE SEK REBATE NOK REBATE
000-15982-001 HDS PRO 9” + AIHD 3-N-1 € 300 £ 300  3000 SEK   3000 NOK  
000-15997-001 HDS PRO 9” NOXD
000-15985-001 HDS PRO 10” + AIHD 3-N-1 € 400 £ 400   4000 SEK   4000 NOK  
000-16000-001 HDS PRO 10” NOXD
000-15988-001 HDS PRO 12” + AIHD 3-N-1 € 450 £ 450   4500 SEK   4500 NOK  
000-16003-001 HDS PRO 12” NOXD
000-15991-001 -HDS PRO 16” + AIHD 3-N-1 € 500 £ 500   5000 SEK   5000 NOK  
000-16006-001 HDS PRO 16” NOXD