Ohita ja siirry sisältöön

HYVITYSEHDOT

LOWRANCE ACTIVETARGET HYVITYS (CASHBACK) KAMPANJA

Navico Groups EMEA 2022

 

 

1. JOHDANTO

Osallistujat hyväksyvät nämä sitovat ehdot (”ehdot”). Kaikki kampanjan järjestäjän kampanjasta osoitteessa https://www.lowrance.com/fi-fi/offers/activetarget-cashback julkaisemat tiedot tai ohjeet ovat osa näitä ehtoja.

 

 

2. KAMPANJA & KAMPANJA-AIKA

2.1 Järjestäjä on Navico Logistics Europe B.V., jonka rekisteröity osoite on Laan van Europa 450 (4. kerros), 3317 DB Dordrecht, Alankomaat ja/tai sen tytäryhtiöt ("Järjestäjä"). Järjestäjä tarjoaa alennuksen (Cashback) valituista ehdot täyttävistä tuotteista Kampanjajakson ajan ("Kampanja").

2.1.1  Näitä ehtoja sovellettaessa Tytäryhtiöt tarkoittavat yritystä tai muuta yhteisöä, joka on suoraan ai epäsuorasti organisoitu ja joka on Osapuolen kanssa suoraan tai välillisesti yhteisessä määräysvallassa tai määräysvallassa. "Määritysvalta" tarkoittaa vähintään viidenkymmenen prosentin (50 %) suoraa tai välillistä omistusta yhteisön äänivallasta (tai vastaavasta) tai oikeuksia käyttää johdon määräysvaltaa.

2.2 Kampanja alkaa 21/06/2022 klo 00:01 (CET) ja päättyy 30/06/2022 klo 23:59 (CEST) (”kampanja-aika”).

 

 

3. KELPOISUUS

3.1 Tämä kampanja on vain yli 18-vuotiaille loppukäyttäjille, jotka ostavat uusia ehdot täyttäviä tuotteita osallistuvan jälleenmyyjän kaupasta tai verkkosivuston kautta tunnustetuissa maissa. ("Osallistuja").

3.2 Tunnustetut maat ovat Yhdistyneet kuningaskunnat (mukaan lukien Englanti / Skotlanti / Wales ja Pohjois-Irlanti), Irlanti, Ranska, Saksa, Itävalta, Hollanti, Belgia, Espanja, Italia, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska, Israel, Bulgaria, Unkari, Slovakia, Latvia, Liettua, Viro, Kreikka, Malta, Kypros, Puola, Kroatia ja Etelä-Afrikka.

3.3 Ostokset, jotka on tehty muilla alueilla kuin tunnustetuissa maissa, eivät ole oikeutettuja osallistumaan tähän kampanjaan, vaikka loppukäyttäjä asuisi jossakin hyväksytyistä maista.

3.4 Kampanjatuotteet ovat näiden ehtojen liitteessä 1 lueteltuja uusia tuotteita, jotka ostetaan kampanja-aikana kampanjan järjestäjän viralliselta vähittäismyyntisivustolta tai osallistuvan vähittäismyyjän kautta. Kopio tästä luettelosta löytyy osoitteista https://www.lowrance.com/fi-fi/offers/activetarget-cashback

3.5 Osallistuva jälleenmyyjä on mikä tahansa muu järjestäjän virallinen jälleenmyyjä kuin poissuljetut jälleenmyyjät ("osallistuva jälleenmyyjä"). Luettelo osallistuvista jälleenmyyjistämme löytyy jälleenmyyjähausta verkkosivullamme: https://www.lowrance.com/fi-fi/dealer-locator/

3.6 Tämä kampanja on tarkoitettu vain kuluttajille (esim. ei vähittäismyyjille tai yrityksille), eikä sitä voi yhdistää kampanjan järjestäjän muihin tarjouksiin tai kampanjoihin.

3.7 Käytetyt, uudelleen valmistetut, kunnostetut tai kolmansien osapuolien sivustoilta (mukaan luettuna verkkohuutokauppasivustot) ostetut tuotteet eivät kuulu kampanjan piiriin.

3.8 Kampanja koskee vain siihen kuuluvia tuotteita. Tuotteet, jotka saadaan ilmaisina lahjoina tai jotka muodostavat osan pakettia tai kuuluvat uuden aluksen vakiovarusteisiin, eivät kuulu kampanjan piiriin.

3.9 Kampanjaa ei voi yhdistää muihin tarjouksiin, ja se on kiellon yhteydessä mitätön.

3.10 Osallistujien tulee maksaa kaikki siirtomaksut, valuuttakurssit ja maksut tai pankkikulut.

 

 

4 TARJOUS

4.1 Osallistujat, jotka ostavat ehdot täyttävän tuotteen näiden ehtojen mukaisesti, voivat vaatia rahaa takaisin (maksetaan yksinomaan pankkisiirrolla) lunastuksen kautta ("hyvitys"). Asianmukainen hyvitys kampanjatuotetta kohden on luettelon 1 mukainen.

4.2 Osallistujat voivat vaatia enintään yhden (1) hyvityksen jokaista ostettua ehdot täyttävää tuotetta kohden.

4.3 Näiden ehtojen mukaiset hyvitykset maksetaan pankkisiirrolla, ja osallistujien on nimettävä voimassa oleva pankkitili saadakseen hyvityksen. Epäselvyyksien välttämiseksi osallistujat saavat hyvityksen euroina. Jos paikallista valuuttaasi ei ole listattu, hyvitys maksetaan euroina.

4.4 Kolmansien osapuolien verkkokauppojen (esim. Amazon Marketplace tai eBay) kautta tehdyt ostot eivät kuulu kampanjan piiriin, kuten eivät myöskään ostot, jotka on tehty muilta vähittäismyyjiltä, jotka eivät ole kampanjan tarjoajan virallisia vähittäismyyjiä tai joita kampanjan järjestäjä ei ole hyväksynyt virallisiksi vähittäismyyjikseen (”pois suljetut vähittäismyyjät”).

 

 

5. HAKEMUKSET

5.1 Kun osallistujat ovat ostaneet ehdot täyttävän tuotteen osallistuvalta jälleenmyyjältä Kampanja-ajanjakson aikana, heidän on vierailtava osoitteessa  https://offers.lowrance.com täyttääkseen hakemuslomakkeen, jossa ilmoitetaan tuotteen tiedot, nimi, sähköpostiosoite ja muut vaadittavat tiedot ja lähettää ne yhdessä skannatun ostotosite kopion kanssa ("Vaatimus").

5.2 Hakemukset on toimitettava viimeistään klo 23.59 (CET) 15/07/2022 ("Päättymispäivä"). Selvyyden vuoksi viimeinen hakemuspäivä 30/06/2022 tehtyjen ostojen osalta on Päättymispäivään mennessä tai sitä ennen. Kaikki Päättymispäivän jälkeen esitetyt Vaatimukset katsotaan hylätyiksi tämän Kampanjan tarkoituksia varten.

5.3 Asiakkaat saavat viitevahvistusnumeron, jota seuraa sähköpostivahvistus. Ne vahvistavat, että kampanjan järjestäjä on vastaanottanut hakemuksen (”hakemuksen vahvistus”).

5.4 Jos sähköpostivahvistusta ei saada, on osanottajan vastuulla ottaa yhteyttä kampanjan järjestäjän asiakaspalvelutiimiin osoitteella EMEA.Marketing@Navico.com seitsemän (7) vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä.

5.5 Jos vaatimusta ei katsota toimitetuksi kokonaan, osallistujalle ilmoitetaan sähköpostitse ja hänelle tarjotaan mahdollisuus toimittaa vaaditut tiedot Vaatimuksensa vahvistamiseksi seitsemän (7) päivän kuluessa ilmoituksesta. Jos vastausta ei saada, Vaatimus merkitään pätemättömäksi eikä Osallistuja ole enää oikeutettu saamaan Kampanjaa.

5.6 Puutteelliset tai vahingoittuneet hakemukset katsotaan virheellisiksi. Kampanjan järjestäjä ei vastaa tietojen häviämisestä, viivästymisestä tai vahingoittumisesta, joka tapahtuu hakemusten viestinnän tai lähettämisen aikana.

5.7 ellet päätä, että sinuun otetaan yhteyttä markkinointitarkoituksessa tietosuojakäytäntömme mukaisesti. hakemukset, joiden se ei katso olevan näiden ehtojen mukaisia.

5.8 Kampanjan järjestäjällä on tarvittaessa oikeus tehdä kaikki tarvittavat kohtuulliset toimet suojatakseen itseään petollisilta tai virheellisiltä hakemuksilta mukaan luettuna luoda tai vaatia lisävahvistus todisteeksi ostosta sekä pyytää ostajalta tietoja identiteetistä, lisätietoja ostosta ja muita olennaisia tietoja.

5.9 Jos osallistuja palauttaa vaatimukset täyttävän tuotteen hyvityshakemuksen tekemisen jälkeen, sekä osallistujan että osallistuvan jälleenmyyjän on ilmoitettava siitä järjestäjälle ja vaatimus hylätään.

5.10 Jos osallistuja palauttaa kampanjatuotteen hakemuksen tekemisen jälkeen, sekä osallistujan että osallistuvan vähittäismyyjän on ilmoitettava asiasta kampanjan järjestäjälle ja hakemus hylätään. Jos hyvitys on jo maksettu, kampanjan järjestäjä pyytää osallistujaa palauttamaan hyvityksen.

5.11 Osallistujan on tehtävä hakemus itse, eikä edustajien tai kolmansien osapuolien jättämiä tai kootusti jätettyjä hakemuksia hyväksytä.

5.12 Suoria hakemuksia ei hyväksytä veneenrakentajilta, jälleenmyyjiltä, samaan kauppayhtymään kuuluvilta yrityksiltä ja/tai kampanjan järjestäjän henkilökunnalta

5.13 Samoista tuotteista muiden kampanjoiden yhteydessä jo tehdyt hakemukset ovat pätemättömiä ja osallistuja hylätään.

 

 

6. YKSITYISYYS JA TIETOSUOJA

6.1 Osallistujan kampanjaan osallistuessaan tai hyvitystä hakiessaan antamia tietoja ei käytetä muihin myynninedistämistarkoituksiin eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille muuten kuin mitä näissä ehdoissa tai kampanjan toteuttamisen tarkoituksia varten on ilmoitettu, ellet päätä, että sinuun otetaan yhteyttä markkinointitarkoituksessa tietosuojakäytäntömme mukaisesti (Privacy Policy).

6.2 Tietosi ja järjestelmässämme mahdollisesti olevat tiedot poistetaan automaattisesti hakemuksen käsittelyn jälkeen, mutta osallistuja voi kuitenkin perua suostumuksensa tällaiseen henkilötietojen käyttöön ennen hakemuksen käsittelyä kirjoittamalla kampanjan järjestäjälle osoitteella Tietosuojavastaava DPO@Navico.com.

6.3 Noudatamme henkilötietoja kerätessämme ja käsitellessämme yleisiä tietosuojaperiaatteita, joiden mukaan meidän on:

6.3.1 Kerää ja käsittele vain seuraavia tietoja kampanjan hallinnoimiseksi ja kelpoisuutesi vahvistamiseksi:

•             Etunimi, Sukunimi

•             Sähköpostiosoite, katuosoite, puhelinnumero

•             Tuotteen ostotiedot

6.3.2 Kerää ja käytä henkilötietoja oikeutetun etujemme perusteella hallita kampanjaa oikeudenmukaisesti ja vain laillisiin ja määriteltyihin tarkoituksiin, jotka liittyvät laillisiin liiketoimintatavoitteisiimme.

6.3.3 Rajoitettava henkilötietojen kerääminen käyttötarkoituksen kannalta riittäviin, olennaisiin eikä liian laajoihin tietoihin.

6.4 Pyynnöstäsi annamme riittävän selvityksen henkilötietojen käsittelykäytännöistämme selkeällä ja läpinäkyvällä tavalla.

6.5 Annamme pyynnöstäsi riittävän selvityksen henkilötietojen käsittelystämme selkeällä ja läpinäkyvällä tavalla. 

6.6 Varmistettava keräämiemme, tallentamiemme ja käyttämiemme henkilötietojen virheettömyys.

6.7 Siirrämme henkilötietojasi vain kolmansien osapuolien käsittelijöille, jotka auttavat meitä järjestämään promootiotapahtuman ja joita sitoo samanlainen henkilötietojesi käsittelyä koskeva velvoite, mukaan lukien Mr. Zen Limited, joka hallinnoi promootiosivustoa. https://offers.lowrance.com

6.8 Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen vahvistetun käyttötarkoituksen täyttämiseksi. Teemme kaikki tarvittavat toimet tuhotaksemme tai poistaaksemme järjestelmistämme kaikki henkilötiedot, joita emme enää tarvitse, ja noudatamme kaikkia sovellettavia tietueiden säilytysaikoja ja -käytäntöjä.

6.9 Säilytämme henkilötietosi vain tämän kampanjan ajan. Kun hakemus on käsitelty ja kampanja päättynyt, sinun on ehkä syötettävä tietosi uudelleen, jos haluat osallistua muihin kampanjoihimme.

6.10 Jos haluat säilyttää tietosi tietokannassamme ja tilata markkinoinnin uutiskirjeemme tai kuulla uusimmista kampanjoista ja tarjouksista, voit valita tämän vaihtoehdon viimeisessä vaiheessa ennen hakemuksesi lähettämistä.

6.11 Sinulla on oikeus saada tietää, kuinka käsittelemme henkilötietojasi. Sinulla on oikeus:

(a)          Pyytää säilyttämämme henkilötietosi käyttöösi.

(b)          Estää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

(c)           Pyytää meitä poistamaan henkilötietosi tai korjaamaan virheelliset tiedot.

(d)          Estää käsittely, joka todennäköisesti aiheuttaa vahinkoa tai kärsimystä sinulle tai jollekin toiselle henkilölle.

 

 

7. YLEISTÄ

7.1 Kampanjan järjestäjä ei vastaa kampanjan keskeytymisestä, jos se johtuu Force majeure -esteestä tai muista tekijöistä, joihin kampanjan järjestäjä ei voi vaikuttaa.

7.2 Kampanjan järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja toimien kohtuullisesti ja kaikkien sovellettavien lakien ja käytännesääntöjen mukaisesti.

7.3 Osallistujat eivät voi siirtää, vaihtaa tai lunastaa hyvityksiä käteisenä.

7.4 Kampanjan järjestäjä ei ole vastuussa seuraavista: (a) lähetettyjen tietojen vastaanoton epäonnistuminen, joka aiheutuu lähetyshäiriöistä ja muista tekijöistä, joihin se ei voi kohtuullisesti vaikuttaa; (b) myöhästyneet, hävinneet, väärin toimitetut tai vaurioituneet lähetykset tai hakemukset; (c) tietokoneeseen tai viestintään liittyvät toimintahäiriöt tai viat; (d) häiriöt, tappiot tai välilliset vahingot, joihin kampanjan järjestäjä ei voi vaikuttaa; tai (e) tulostus- tai typografiset virheet kampanjaan liittyvissä materiaaleissa, joita ei ole näytetty sen virallisella verkkosivustolla.

7.5 Osallistujat vastaavat yksin mahdollisista ja kaikista sovellettavista veroista, valuutanvaihtokustannuksista ja muista liittyvistä kustannuksista ja maksuista, joita ei ole ilmoitettu näissä ehdoissa hyvitykseen kuuluviksi.

7.6 Osallistumalla tähän kampanjaan sitoudut sovellettavien lakien sallimissa rajoissa vapauttamaan ja pitämään Järjestäjän vaarattomana kaikesta ja kaikesta vastuusta, joka johtuu huolimattomuudesta, laittomista toimista tai laiminlyönneistä, vammoista, menetyksistä tai vahingoista tai välillisistä vahingoista. minkäänlaista Kampanjaan osallistumisesta tai siihen liittyvästä aiheutuvasta. Yllä oleva vastuunrajoitus ei koske kuolemaa tai henkilövahinkoa, joka on aiheutunut järjestäjän huolimattomuudesta.

7.7 Kampanjan järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa tarjous milloin tahansa oman harkintansa mukaan.

7.8 Kampanjaan sovelletaan Norjan lainsäädäntöä. Edellä mainitun lisäksi kuluttajana voit hyötyä tietyistä kotimaasi lainsäädännön mukaisista pakollisista määräyksistä. Mikään näissä ehdoissa, mukaan luettuna tämä lainvalintalauseke, ei vaikuta oikeuksiisi kuluttajana tukeutua tällaisiin paikallisen lainsäädännön pakollisiin määräyksiin soveltuvilta osin.

7.9 Kampanjan järjestäjä pidättää oikeuden päivittää, täydentää tai muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa ilmoittamatta osallistujalle asiasta etukäteen.

 

 

LIITE 1

KAMPANJATUOTTEIDEN LUETTELO

  • Hyvitys €200 tuotteista:
    • 000-15593-001 ActiveTarget™ Live Sonar