Gå till innehåll

KAMPANJVILLKOR
LOWRANCE HOOK (RABATT) KAMPANJ
Navico Groups EMEA 2023

 

 

1.  INLEDNING

 

Deltagarna samtycker till att vara bundna av dessa villkor (”Villkoren”). All information eller instruktioner som publicerats av Arrangören om Kampanjen på https://www.lowrance.com/sv-se/offers/hook-reveal-cashback ingår i dessa Villkor.

2. KAMPANJ OCH KAMPANJPERIOD

 

2.1 Arrangören av kampanjen är Navico Logistics Europe B.V.  med registrerad adress på Laan van Europa 450 (4:e vån), 3317 DB  Dordrecht, Nederländerna och/eller dess anslutna återförsäljare (“Promotor”). Promotor erbjuder en rabatt (Rabatt) på utvalda kvalificierade produkter underkampanjperiodens varaktighet (“Kampanj”).

 

2.1.1 För syftet med dessa villkor avser anslutna återförsäljare ett företag eller annan enhet varhelst den är organiserad direkt eller indirekt som kontrollerar eller kontrolleras av eller under direkt eller indirekt gemensam kontroll med parten
"Kontroll" avser direkt eller indirekt ägande av minst femtio procent (50%) av rösterna (eller motsvarande) för en enhet eller rättigheterna att utöva ledningskontroll.

2.2 Kampanjen börjar kl. 00:01 (CET) den 1 augusti 2023 och avslutas kl. 23:59 (CEST) den 30 september 2023 (”Kampanjperioden”). 

 

 

3. BEHÖRIGHET

 

3.1 Denna Kampanj är endast tillgänglig för konsument över 18 år som köper en ny kvalificierad product från deltagande ansluten återförsäljares butik eller webbshop som är verksam inom godkända länder. (“Deltagare”).

3.2 Godkända länder är Storbritannien (inklusive England / Skottland / Wales och Nordirland), Irland, Frankrike, Tyskland, Österrike, Holland, Belgien, Spanien, Italien, Norge, Sverige, Finland, Danmark, Israel, Bulgarien, Ungern, Slovakien, Lettland, Litauen, Estland, Grekland, Malta, Cypern, Polen, Kroatien och Sydafrika.

3.3 Köp gjorda i andra områden utanför godkända länder är inte berättigade att deltaga i denna kampanjen, även om användaren är bosatt i ett av de godkända länderna.

3.4 Kvalificerade produkter avser de produkter som anges i Schema 1 i dessa Villkor som köpes nya under Kampanjperioden från Arrangörens officiella handelswebbplats eller via en Deltagande återförsäljare. En kopia av den listan finns på  https://www.lowrance.com/sv-se/offers/hook-reveal-cashback

 

3.5 En deltagande återförsäljare är alla officiella återförsäljare utom exkluderade återförsäljare (“Deltagande återförsäljare”). Lista på våra deltagande återförsäljare kan du hitta på vår ”var handlar jag” lista på vår hemsida https://www.lowrance.com/sv-se/dealer-locator/

3.6 Den här Kampanjen är endast tillgänglig för slutanvändare (t.ex. inte för någon återförsäljare eller något företag) och är inte tillgänglig tillsammans med Arrangörens andra erbjudanden eller Kampanjer.

 

3.7 Begagnade, ombyggda/renoverade produkter eller produkter som köpts via en tredjepartsmarknad (inklusive auktion online) innefattas inte i den här Kampanjen.

 

3.8 Kampanjen gäller endast för Kvalificerade produkter som ingår i den här Kampanjen, och kan inte åberopas för produkter som mottagits som gåva eller enskilda produkter som ingår i ett paket eller som är monterade som standard på en nyligen inköpt båt.

 

3.9 Den här Kampanjen kan inte kombineras med andra erbjudanden och gäller inte där det är förbjudet.

 

3.10           Alla överföringsavgifter, växelkurser och bankavgifter tillförs och ska betalas av deltagaren.

 

 

4. ERBJUDANDE

 

4.1 Deltagare som köper en kvalificierad product i enighet med dessa villkor är berättigad att få rabatten vid köptillfället (”rabatt”) Det relevanta rabattbeloppet per kampanjprodukt skall vara som beskrivet i Schema 1.

 

4.2   Deltagare kan endast göra anspråk på maximalt en (1) rabatt per kvalificierad inköpt produkt.

 

4.3 Rabatten som lyder under dessa villkor ska ges vid köptillfället hos kvalificierad återförsäljare. För att undvika tvivel ska deltagarna få rabatten i SEK. Om din lokala valuta inte är listad kommer din rabatt att betalas i SEK.

 

4.4 Köp som görs från en tredjepartsmarknad (t.ex. Amazon Marketplace eller eBay) utesluts från kampanjen, liksom köp som görs från andra återförsäljare som inte är Arrangörens officiella återförsäljare eller som inte har godkänts av Arrangören som officiell återförsäljare (”Exkluderade återförsäljare”).

 

5         ANSPRÅK

 

5.1 Konsumenter som köper en kvalificerad produkt från en berättigad deltagande återförsäljare under kampanjperioden kommer att få besparingen på köpstället.

 

5.2 Om en Deltagare returnerar den Kvalificerade produkten efter att ha genomfört inköp ska ska den Deltagande återförsäljaren meddela Arrangören och ta bort anspråket ur anspråksdokumentet,

 

5.3 Direktanspråk från båtbyggare, distributörer, charterföretag eller Arrangörens personal accepteras inte.

 

5.4 Anspråk som redan gjorts för samma produkter i andra kampanjer anses vara ogiltiga.

 

 

 

 

6. ALLMÄNT

 

6.1 Arrangören ansvarar inte för eventuella avbrott i Kampanjen, vare sig det gäller force majeure eller andra faktorer som ligger utanför Arrangörens kontroll.

 

6.2 Arrangören förbehåller sig rätten att, på ett rimligt sätt och i enlighet med all relevant lagstiftning och praxis, ändra dessa Villkor.

 

6.3   Rabatterna kan inte överföras, bytas ut eller lösas in mot kontanter av Deltagarna.

6.4 Arrangören ansvarar inte för: (a) misslyckande att ta emot inlämningar på grund av överföringsfel och andra förhållanden som ligger utanför dess rimliga kontroll, (b) sena, förlorade, feldirigerade eller skadade överföringar eller anspråk, (c) dator- eller kommunikationsrelaterade fel eller funktionsfel, (d) eventuella avbrott, förluster eller följdskador som orsakas av händelser som ligger utanför Arrangörens kontroll, eller (e) eventuella utskriftsfel eller typografiska fel i något material som är kopplat till Kampanjen utöver det som visas på dess officiella webbplats.

 

6.5 Deltagarna är ensamt ansvariga för alla tillämpliga skatter, växelavgifter och andra relevanta kostnader eller utgifter som inte anges i dessa Villkor som inkluderade i Rabatten.

 

6.6 Genom att delta i den här Kampanjen samtycker du, i den mån det är tillåtet enligt gällande lagar, till att friskriva och hålla Arrangören skadeslös från alla typer av personskador, förluster, skador eller följdskador av något slag som kan uppstå till följd av deltagande i eller i samband med Kampanjen, inklusive men inte begränsat till tillgång eller användande av C-MAP Boating appen. Ovanstående ansvarsbegränsning gäller inte dödsfall eller personskador som orsakas av Arrangörens försumlighet.

 

6.7   Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst återkalla erbjudandet efter eget gottfinnande.

 

6.8 Kampanjen regleras av nederländsk lag. Trots det föregående kan du som konsument dra nytta av vissa obligatoriska bestämmelser enligt lagarna i ditt bosättningsland. Ingenting i dessa villkor, inklusive denna lagvalsklausul, påverkar din rätt som konsument att förlita sig på sådana obligatoriska bestämmelser i lokal lag som är tillämpliga.

 

6.9 Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera, ändra eller modifiera dessa Villkor utan Deltagarens vetskap.

 

 

 


 

SCHEMA 1

LISTA ÖVER KVALIFICERADE PRODUKTER

 

 • Rabatt på 500 SEK på:
  • 000-15502-001      HOOK REVEAL 5 50/200 HDI ROW
  • 000-15504-001      HOOK REVEAL 5 83/200 HDI ROW
 • Rabatt på 1000 SEK på:
  • 000-15516-001      HOOK REVEAL 7 50/200 HDI ROW
  • 000-15518-001      HOOK REVEAL 7 83/200 HDI ROW
  • 000-15520-001      HOOK REVEAL 7 TRIPLESHOT ROW
  • 000-15527-001      HOOK REVEAL 9 50/200 HDI ROW
  • 000-15531-001      HOOK REVEAL 9 TRIPLESHOT ROW